Care

Verandering van binnenuit.
Ervaart u belemmeringen om tot Gods plan voor uw leven te komen. En wilt u praktische handvatten voor uw dagelijks leven, waar u écht wat aan heeft en waarmee u verder komt? Volg één van de pastorale cursussen van Care.

Voor leden zijn de cursussen van CARE gratis, niet-leden betalen €45,- p.p.

Leren leven in de vrijheid van God. Zijn vrijheid die jou het vermogen geeft om keuzes te maken die goed zijn voor jezelf en voor anderen. Echte vrijheid neemt elke belemmering weg en brengt je in diepe intimiteit en relatie met God. Zijn vrijheid geeft balans, innerlijke rust, vreugde en vrede.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Wat is vrijheid?
 • Hoe word je vrij?
 • Verbreek de macht van de leugen
 • Verbreek de macht van emotionele gebondenheid
 • Verbreek de macht van de zonde
 • Banden verbreken; occulte, onreine, dood, toverij, religie, voorgeslacht.
 • Hoe blijf je vrij?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor elke wedergeboren christen die meer vrijheid en innerlijke genezing wilt ontvangen. Als je nog worstelt met verdriet, zonde, een slecht zelfbeeld, pijn, schaamte, schuld, angst, moeilijke relaties, verslaving etc., dan biedt deze cursus je een weg om dit definitief te overwinnen.

Wat weet je/kan je na de cursus
Je leeft in vrijheid en weet die vrijheid ook te bewaken en te behouden. Je krijgt inzicht in de strategieën van de vijand. Je bent vrij van gebondenheden. Je bent vrij van leugens. Je bent door een proces van innerlijke genezing gegaan. Je leidt een leven vol vreugde en vrede.

Wanneer?
Voor seizoen 2017/2018 is het niet meer mogelijk in te stromen. Data voor het seizoen 2018/2019 zijn nog niet bekend.

Ontdek hoe jij Jezus kunt volgen in jouw unieke kleur en met jouw eigen talenten en gaven. Leer om een discipel te zijn in het leven van alledag en om vrijmoedig uit te stappen in jouw geloof onder leiding van de heilige Geest.

Welke onderwerpen komen aan bod

 • Identiteit
 • Bestemming
 • Gebed
 • Blijven in het Woord
 • Geestelijk groeien

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor iedereen die het verlangen heeft om geestelijk te groeien en Jezus een gezicht te geven in jouw persoonlijke leven en het leven van alledag.

Wat weet je/kan je na de cursus
Je bent vrijmoediger geworden in gebed, zowel persoonlijk als voor een ander. Verlangend om het Woord te lezen en je weet (beter) wie jij bent in Christus. Daarnaast verlang je ernaar om een ander te vertellen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kortom; je bent geestelijk gegroeid.

Wanneer?
Voor seizoen 2017/2018 is het niet meer mogelijk in te stromen. Data voor het seizoen 2018/2019 zijn nog niet bekend.

Wil je investeren in je huwelijk en geloof je dat er meer in zit? Care Huwelijk is er op gericht jullie huwelijk te verrijken, zodat je voortdurend blijft groeien. Naar elkaar toe en naar God toe.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor getrouwde stellen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Het belang van de heilige Geest
 • Vergeven en verzoenen
 • Omgaan met diverse uitdagingen
 • Hoe realiseer je hartscontact
 • Seksualiteit

Veel praktijkmomenten maken onderdeel uit van de cursus. Er wordt in groepen gesproken met elkaar o.l.v. een mentorechtpaar.

Wat weet je/kan je na de cursus?
Jullie hebben meer interactie met elkaar en hebben geleerd om samen te werken met de heilige Geest. Ook is jullie communicatie opener en weten jullie elkaar te vinden op hartstniveau.

Wanneer?
Voor seizoen 2017/2018 is het niet meer mogelijk in te stromen. Data voor het seizoen 2018/2019 zijn nog niet bekend.

God heeft ons gemaakt om met Hem en de mensen om ons heen verbonden te zijn. Door allerlei omstandigheden (overlijden, verhuizing, echtscheiding, verlies van baan) kan je eenzaam worden en daardoor ervaar je geen verbondenheid meer. “Samen” maakt nauwelijks nog deel uit van je leven. Care samen is een opstap naar een leven met meer verbinding.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor ieder die behoefte heeft om zijn/haar leven een nieuwe impuls te geven en die verlangend is naar (meer) contacten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wat is eenzaamheid?
 • Wat doet het met je?
 • Identiteit
 • Relaties en vriendschappen aangaan en onderhouden
 • (Her)ontdekken van een hobby

Wanneer?
Voor seizoen 2017/2018 is het niet meer mogelijk in te stromen. Data voor het seizoen 2018/2019 zijn nog niet bekend.