Week van gebed 2018

In Nieuws by Nehemia Ministries

Wat? Interkerkelijke week van gebed.
Samen met verschillende kerken uit Zwijndrecht komen we samen rondom het thema “Recht door zee”. Het haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee uit de slavernij naar de vrijheid. Tegenwoordig zien veel Caribische christenen de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van het onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal van de week van gebed, een initiatief van Missie Nederland. De avonden worden wisselend (be)geleid door de voorgangers en muzikanten van de deelnemende kerken. Hieronder het programma van de verschillende dagen:

  • Aftrap van de week van gebed door de Youth Prayer Night (19:00 uur – The Block)
  • maandag: R. Wilbrink
  • dinsdag: D. Dane
  • woensdag: J. Ophof
  • donderdag: E.G. Matzer
  • vrijdag: J. Breman

Wanneer? Van maandag 22 tm vrijdag 26 januari

Hoe laat?  Van 19:00 – 20:00 uur

Waar? Nehemia Ministries (zaal Huis der Helden, ingang via zijdeur)

Contact? mail naar info@nehemia.nl