JEZUS AANBIDDEN

In Nieuws by Nehemia MinistriesLeave a Comment

De decembermaand is begonnen en de tijd van de voorbereidingen voor het kerstfeest is aangebroken. Voor velen is deze maand een gezellige maand, voor anderen is het de moeilijkste tijd van het jaar. Graag wil ik in deze blog met u kijken naar Jezus en niet naar alle versierselen.

Jezus was als redder vele malen aangekondigd in het Oude Testament. Ik ben geroerd door Gods onvoorstelbare liefde voor mij en ieder ander. Gods plan was vanaf het begin om een relatie met de mens te hebben. Ook door de zondeval is Gods plan niet veranderd! Dat is omdat Zijn hart niet is veranderd. Hij heeft direct een plan bedacht om weer een liefdesrelatie met de mens te kunnen hebben door Jezus. Als Hij tegen Abraham zegt, dat hij naar de sterren moet kijken en dat zo zijn nageslacht zal zijn, dan zijn wij daar bij inbegrepen! Jij bent een ster voor God! Mooi he? Geen filmSTER, geen popSTER maar Gods STER! Veel beter nog! Dat is ook de reden, dat kerstfeest een blij feest kan zijn voor iedereen: God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn Zoon geeft! Van die liefde word ik blij! Jij ook?

Als Jezus is geboren, zien we verschillende mensen, die Jezus opzoeken. Het zijn 2 verschillende groepen nl. herders uit de streek en wijzen uit een ver land. Zowel de herders als de wijzen aanbidden Jezus. Aanbidding is voor iedereen: hoe intelligent iemand is, of iemand van veraf of dichtbij komt, of mensen gerespecteerd zijn of zich juist aan de rand van de samenleving bevinden! Het maakt niet uit. Het gaat erom, dat ze zien en accepteren wie Jezus is en Hem de eer geven met hun hele hart! In het gedeelte erna lezen we, dat Jozef en Maria naar de tempel gaan met de kleine baby Jezus. In de tempel komen de oude Simeon en Hanna bij Jezus en zij loven God. Zij bewijzen God eer! Als Jezus is geboren, zijn het de engelen die God als eerste aanbidden in een waanzinnig groot aantal (een grote hemelse legermacht). Herders, wijzen, Simeon en Hanna, zij volgden de engelen daarin met hun hele hart. God houdt van je en heeft Zijn liefde voor jou geopenbaard door Jezus! Doe je dit jaar ook mee om Hem vurig of hevig te vereren?

Overigens zullen onze kerstdiensten dit jaar een traditioneel karakter hebben met veel echte “oude” kerstliederen. De organiserende werkgroep heeft er met ontzettend veel inzet voor gezorgd, dat het prachtige en aansprekende diensten zullen zijn! Een goede gelegenheid om uw familie, vrienden en buren mee naar toe te nemen! WELKOM!

Henriëtte de Haan

Leave a Comment