HET WACHTWOORD

In Nieuws by Nehemia MinistriesLeave a Comment

Psalm 100:4-5 zegt in het NBV:

Kom Zijn poorten binnen met een loflied,
hef in Zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs Zijn naam:
de Heer is goed,

Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn trouw van geslacht op geslacht.

In onze samenkomsten hebben we een gedeelte dat praise en worship of wel lofprijs en aanbidding heet. Weet u nog dat aanbidding betekent: God vurig of hevig vereren? (Zie 1ste blog over dit onderwerp met als thema: Ik houd van Uw aanwezigheid) Als we op zondag naar de samenkomst gaan, kunnen we bovenstaande verzen van Psalm 100 in onze gedachten houden om Hem te vereren. Als we naar God gaan, gaan we met een lied van lof en zingen we over Gods goedheid, liefde en trouw.

In het Engels staat er (in The Message vertaling): Kom binnen met het wachtwoord: Dank U! En daarna: Doe alsof je thuis bent, al prijzend. Dank Hem. Aanbid Hem!

Dat spreekt me heel erg aan. Het wachtwoord om bij God binnen te komen, is: Dank U! Wat een gemakkelijk wachtwoord als we ons realiseren hoeveel God van ons houdt, hoeveel Jezus voor ons heeft gedaan, hoe Hij elke dag goed voor ons is en ons werkelijk nooit in de steek laat. Als we echt naar God toe willen, Hem willen ontmoeten, zeggen we met ons hele hart het wachtwoord: Dank U! Als we binnen zijn bij Hem, mogen we doen alsof we thuis zijn! Het huis van God IS ons huis. Jezus zei, dat hij voor ieder van ons een plaats zou maken toen Hij naar Zijn Vader ging. We mogen bij God binnenkomen en ons thuis voelen, ons veilig en welkom weten! Het is niet onwennig bij Hem. Een mooier thuis kunnen we niet hebben! Daarom wil ik Hem met alles wat in mij is danken, uitbundig prijzen en vurig aanbidden. Doet u mee?

Henriëtte de Haan

Leave a Comment