GOED VOOR JEZELF ZORGEN

In Nieuws by Nehemia MinistriesLeave a Comment

Waarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen? De heilige Geest heeft geen lichaam, geen handen, voeten en mond; wij zijn Zijn lichaam. We zijn prachtig door God geschapen, het is toch bijzonder hoe een lichaam functioneert. Zoveel dingen die uniek en zo mooi in elkaar zitten.

Wat zegt Gods Woord:
Genesis 2:7: ‘Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen’.

Psalm 139:13: ‘U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van uw werken; hoe ga ik U ter harte. Mijn gebeente had voor U geen geheimen toen ik in het verborgen werd gemaakt, werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen’.

1Corinthe 3:16: ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?’

Daarom is het van belang dat we voor onze tempel zorgen.

 • Hoe zorg je dan voor je lichaam?
 • Een leuke baan
 • Plek om te wonen, een THUISplek, waar je tot rust komt
 • Tijd voor ontspanning, een hobby
 • Voldoende lichaamsbeweging
 • Lichamelijke verzorging
 • Voldoende nachtrust
 • Goede voeding
 • Gezonde relaties
 • Enz.

Balans is hierin natuurlijk een sleutelwoord. Een aspect wil ik er uitlichten; balans in onze voeding. In pastoraat kom je best veel mensen tegen die problemen hebben met eten.

Je kan eetproblematiek grofweg verdelen in:

 • Te weinig/niet eten; jezelf uithongeren (en dit heel goed kunnen verbergen); anorexia
 • Teveel eten; ook bekend als boulimie; eetbuien gevolgd door het kwijt willen raken van het voedsel (braken, laxeermiddelen).
 • Binge eating disorder; het frequent eten van grote hoeveelheden voedsel zonder het voedsel proberen kwijt te raken
 • Orthorexia: overdreven gefocust zijn op gezond voedsel.
 • Emotie-eter: Als je eet om emotionele redenen eet je niet zozeer om je lichaam te voeden maar om een andere behoefte te bevredigen.. In plaats van je problemen op te lossen en er over te praten probeer je ze weg te werken met eten.

Eetproblemen kunnen allerlei oorzaken in ons leven hebben; het is bijna altijd een gevolg van een onderliggend probleem zoals:

 • Te weinig zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Negatief zelfbeeld
 • Angst
 • Verveling

Je mist je identiteit in Christus, je weet het misschien met je hoofd, maar niet met je hart. Dus de aanpak mag altijd tweeledig zijn; het onderliggende probleem en het eetprobleem. Het zo belangrijk dat we weten wie we zijn door hetkruis. Die waarheid mag diep indringen in ons leven, die waarheid maakt ons vrij van de leugens die we door het leven zijn gaan geloven:

 • We zijn gewild
 • We zijn geliefd
 • We zijn volkomen aanvaard
 • Er ligt een bestemming over ons leven
 • Er is een hoopvolle toekomst
 • God is voor ons
 • We zijn mooi gemaakt
 • Het kruis is de oplossing!


Hoe maak jij je dat eigen? Een paar tips.

 • Aanvaard de waarheid, zeg dat je de waarheid van God ( die kan tegen je gevoel ingaan) wil omarmen in je leven
 • Proclameer de waarheid over je leven, spreek de waarheid hardop ( je woorden hebben kracht) uit over je leven
 • Mediteer over de waarheid, we zijn aan het begin 1 min stil geweest, misschien voelde dat al “ongemakkelijk”, maar denk na over die waarheid, neem daar een paar keer per dag een paar minuutjes voor
 • Breng de leugens (die je daardoor gaat ontdekken) bij het kruis, vraag vergeving en vraag de Heilige Geest om je te helpen.
 • Vraag gebed

Leave a Comment