Blog: Gebrokenheid: de norm?

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

De wereld waarin we leven is gebroken. Is dat normaal? Is dat iets waar we mee moeten leren leven? Is gebrokenheid de nieuwe norm? Vraagt gebrokenheid berusting en acceptatie?

Maken we ons nog druk om de gedachten van God over hoe Hij het graag zou willen zien? Mogen Zijn gedachten hoger zijn dan die van ons (Jes. 55:9) en richten we ons daar dan ook op? Of is de liefde van God een pijnstiller die de gebrokenheid draagbaar maakt?

  • Toen God in de hemel zag hoe gebroken de aarde is, zond Hij Zijn Zoon.
  • Toen God in de hemel zag hoe ernstig de mens de weg kwijt was, zond Hij Zijn Zoon.
  • Toen God in de hemel zag hoe de mens zichzelf als de oplossing zag, zichzelf tot god maakte, zond Hij Zijn Zoon
  • Toen God in de hemel zag hoe gevangen en verslaafd de mens werd, zond Hij Zijn Zoon.
  • Toen God in de hemel zag hoe de mens verloren ging, zond Hij Zijn Zoon.

De Zoon Jezus had een doel. Een doel dat zo groots was, dat Hij er voor stierf en opstond uit de dood. Hij behaalde daarmee het doel: verandering. Ten volle! Liefde die verdooft om te opereren. Niet langer de duivel als vader hebben (Joh. 8:44), maar de Heer!

Ben jij nog bewust van het feit dat het doel gehaald is?! De buit is binnen. De vijand is verslagen.

D-day ligt achter ons, V-day ligt voor ons.

Vertaalt dat zich in jouw leven in een ijveren voor de Heer, voor de God van de opstanding? Brengt dat jou nog tot een houding van volharding, omdat je iets beters ziet dan wat er nu is.

Gods liefde is in je gebrokenheid om je te richten naar Zijn heelheid.

Opwekking begint bij een opleving van de zonen en dochters van God. Opwekking begint met dat jij de blijde boodschap serieus neemt voor je eigen leven en dat van anderen.

In Hebr. 11 zien we hoe vele geloofshelden geëerd worden. Geëerd, niet omdat ze telkens zagen dat gebrokenheid heelheid werd, maar omdat ze volhielden in hun geloofsverwachting. Zij deden dat vóór het kruis: hoeveel te meer wij ná het kruis.

De kerk moet een plaats zijn waar we ijveren om het Koninkrijk van Jezus zichtbaar te maken. Waar gebrokenheid niet de norm is, maar honger opwekt naar de goddelijke standaard. Waar geloofstrouw is. Waar we elkaar aanvuren om de overwinning van Jezus niet als een triomf van het verleden te laten zijn, maar als triomf in het heden.

Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen (Ef. 4:20).

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard