Blog: Wanneer ik het voor het zeggen heb

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Dan.. doe ik het anders. Toch?

Maar, we hebben het niet voor het zeggen. Over heel veel dingen in het leven hebben we niets te zeggen. En toch leven we in die omstandigheden. Denk maar aan de politiek. Over een maand mogen we stemmen op een partij. En dan? Wordt onze mening dan werkelijkheid? Waarschijnlijk niet.

Dat spanningsveld doet iets met ons. We willen graag heersen over de situaties in ons leven, maar heel vaak hebben we er nauwelijks grip op. We voelen ons klein en onbetekenend. Onze stem voelt niet als voldoende waardevol en betekenisvol. Dan komt snel het gevoel van moedeloosheid of nutteloosheid binnen, of zelfs passiviteit. We stemmen dan maar niet. Het heeft toch geen zin. Zo hebben afgelopen verkiezingen (2017) 2,5 miljoen Nederlanders niet gestemd.

Die passieve negatieve, berustende houding heeft effect. Ogenschijnlijk niet, maar geestelijk gezien wel degelijk. Mensen die zwijgen, zijn mensen die zaken hun gang laten gaan die eigenlijk gestopt hadden kunnen worden. Het kwaad woekert voort omdat velen niets doen.

Eén stem kan voldoende zijn voor verandering. We kennen de voorbeelden uit een ver verleden:

  • Maarten Luther King (strijder tegen racisme) of
  • Florence Nightingale (grondlegger van de verpleegkunde).

Maar, die voorbeelden lijken ons niet meer te motiveren in het heden. Ze zijn mooi voor toen. We nemen genoegen met schreeuwerig klagen zonder dat we iets wezenlijks tot stand brengen.

Brengen we als lichaam van Christus, als kerk, nog mensen voort die stem hebben in onze tijd? Die geloven dat 1 stem meer dan voldoende is? Wil jij zo’n stem zijn? Jij hebt een keuze daarin.

Je invloed begint klein. Wanneer je binnen je eigen gebied leven spreekt en verandering brengt, wordt je gebied vergroot. Niet door mensen, maar door God. God werkt dan mee.

Jezus is zo’n stem. Een stem die overal leven spreekt. Die mensen niet verketterd of ze Hem nu geloven of niet.

  • Jezus zei tegen Johannes heel eenvoudig: doop Mij. En God bevestigde Hem als zoon.
  • Jezus zei tegen de duivel heel krachtig: er staat geschreven. En God bevestigde Hem met de kracht van de Heilige Geest
  • Jezus zei tegen de discipelen heel simpel: volg mij. En God bevestigde Hem met volgelingen
  • Jezus zei tegen de dienaars: haal water. En God bevestigde Hem met overvloed aan wijn.

Zo groeide Jezus in autoriteit en invloed met als hoogtepunt zijn sterven aan het kruis waar Hij zei:

Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.

Laten wij die in Christus zijn, nu wel weten wat we moeten doen! Wees een stem op de plek waar je bent en daar waar je Gods stem bent, zal je invloed groeien. En wanneer we dat allemaal doen, verandert een natie. Immers dan wordt het Lichaam zichtbaar.

We hebben het voor het zeggen!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard