Blog: Waarom samenkomen?

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

De eerste dag van de week is een bijzondere dag. Vele mensen denken bij de eerste dag van de week aan de maandag, maar voor christenen is het de zondag: de opstandingsdag!

Al vanaf de start van de gemeente in Handelingen, zijn christenen gewend om op die dag bij elkaar te komen (Hand. 20:7). Dit was naar het voorbeeld van Jezus die naar zijn gewoonte op elke sabbat naar de synagoge ging (Luc. 4:16).

Dat was geen opgave voor de christenen, maar een voorrecht. Er was bij hen de behoefte om God te aanbidden, samen te bidden, Zijn Woord te horen en de komende week te heiligen door die eerste dag apart te zetten voor Hem. Uiteraard waren er ook ontmoetingen door de week en leefden ze 24/7 met de Heilige Geest. Maar toch zagen ze het samenkomen als een meerwaarde, als een bijzondere ervaring van Gods volk om Hem te beleven. En nogmaals ook Jezus had die gewoonte!

Dat voorrecht staat onder druk bij ons gelovigen vandaag. Niet zozeer van buitenaf (geloofsvervolging), maar van binnenuit. De duivel gebruikt een uitwendige omstandigheid (de COVID19 beperkingen) om innerlijk iets te roven bij ons kinderen van God: de betrokkenheid bij het samenkomen. Het geloof dat dit voorrecht belangrijk is, wordt zomaar geroofd. Alsof het niets voorstelt.

Hoe zich dat uit? Misschien herken je je in het volgende. De mogelijkheid om live dienst te volgen, laat je aan je voorbij gaan. De mogelijkheid om de livestream te kijken (en mee te doen) laat je aan je voorbij gaan. Langzamerhand wordt de verbinding met het huisgezin van God daardoor losser en losser. En wellicht krijgt het actieve geloof daardoor ook minder ruimte in je dagelijkse leven. Immers je wordt niet meer versterkt en bemoedigt. De duivel kan hiermee ook terrein winnen, immers hij is er voortdurend op uit om de gelovigen te ziften, te verdelen (Luc. 22:31) en het geloof te roven.

‘Straks, als alles weer normaal is, dan kom ik weer”. Die uitspraak klinkt hoopvol, maar onderschat niet dat straks je innerlijke passiviteit, je mindset, al lang heeft bepaald om niet meer te denken aan samenkomen. Je komt niet zo maar weer in beweging. Een nieuwe gewoonte die vele maanden is ingesleten krijg je niet zo maar weer veranderd.

Hoe je nu reageert op de omstandigheden, bepaalt hoe je er straks uit komt!

Een onderzoek vanuit EO en ND onder christenen laat de verwachting zien dat 4% van de christenen na de openup niet langer meer een kerksamenkomst zullen bezoeken. En dat 14% van de christenen minder vaak zullen gaan. Gelukkig is er ook 3% die juist vaker de kerk zullen gaan bezoeken.

Maar het is niet te laat. Je kan vandaag besluiten om weer mee te doen. Om die eerste dag weer te heiligen zoals Jezus deed! Ik ga voor een opleving van de kerk, de bruid van Jezus!

Kies voor samenkomen!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard