Vrijgevigheid maakt rijk?!- deel 1

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

“Geld maakt niet gelukkig” is een vaak gebruikte slogan. Toch draait heel veel in ons leven om geld. We vinden het fijn om een salaris te hebben wat meer dan genoeg is. We houden van een zekere overvloed zodat we niet elke maand iedere euro hoeven om te draaien en in de winkel moeten gaan nadenken of we dat product nu wel of niet kunnen betalen. Maar als iemand veel geld verdient, dan vinden we het snel te veel. De bankdirecteur van ING die van 2 miljoen naar 3 miljoen per jaar gaat, “dat kan niet”, vindt de publieke opinie en de bank trekt het weer terug.  Een prediker met een eigen vliegtuig valt bij veel christenen verkeerd.

Dat Abraham en Job de rijkste mannen van die tijd waren en de Bijbel dat als eer en zegen beschrijft, kunnen we vaak niet koppelen aan ons leven in deze tijd.

Hoe ga je nu wijs om met geld? Hoe kijk je naar rijkdom? Wat is rijkdom? Ik wil hier wat dingen over zeggen en hopelijk kan ik je prikkelen in je denken.

In de bijbel gaat het heel vaak over (geld) geven, ontvangen, gierig zijn, rijkdom en armoede. Heel veel teksten spreken over deze op het eerste gezicht natuurlijke zaken. Dat doet de Bijbel niet voor niets: hoe we met het natuurlijke omgaan spreekt vaak heel duidelijk over hoe we geestelijk echt zijn (1 Kor. 15:46, Luc. 16:11).

De uitdrukking: vrijgevigheid maakt rijk, heeft iets dubbels in zich. We vinden eigenlijk dat geven niet gekoppeld mag worden aan rijk worden of daarvoor beloond worden. Op een of andere wijze is in onze cultuur het idee ontstaan dat rijkdom toevallig in een leven komt en eerder vloek is dan zegen. De bijbel kijkt daar echter anders tegen aan. Rijkdom is het gevolg van vrijgevigheid waarbij rijkdom niet het doel mag zijn van vrijgevigheid. Zodra je gaat geven om rijk te worden, gaat het mis. Je geeft niet om een zegen te krijgen, maar je geeft omdat je gezegend bent. Rijkdom kent verschillende niveaus. Het gaat niet alleen om geld en bezit voor je zelf, maar ook om de winst voor de ander, de gemeente, het koninkrijk.

Ik heb in het verleden als jonggelovige al het geven als een principe opgepakt en heb gemerkt dat ik daardoor niet vast zit aan geld en bezit. Ik kan er van genieten, maar ik kan het ook weg geven.

Het woord vrijgevigheid zegt iets over iemands karakter. Niet zo zeer over de daad van geven zelf, maar juist over hoe de persoon is. Een persoon is vrijgevig of niet. Dat wisselt niet per dag, dat is een ontwikkelde eigenschap.

Vrijgevigheid bestaat uit twee woorden: vrij en geven. Het geven is dus iets  wat in vrijheid, op eigen initiatief en zonder dubbele agenda, wordt gedaan. Het woord heeft een soort blijdschap over zich. In het geven, geven we anderen ook vrijheid. Ze kunnen dingen doen of verwezenlijken die anders niet mogelijk waren.

Jezus heeft zelf gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20:35).

Hij zegt daarmee dat je dubbel gezegend wordt (dat betekent het woord zalig) wanneer je geeft. Er komt dus iets terug naar je wat meer is dan wanneer je alleen maar bezig bent met ontvangen. Een zegen modus is dubbel gezegend. Een ontvang modus is enkelvoudig gezegend. Nu vraagt dat natuurlijk wel geloof. Want bij geven raak je iets kwijt en mis je dus ineens iets. Dat geloofsaspect van geven wil de Heilige Geest je geven en je ook leren. Door het te doen in de praktijk van je leven zal je merken dat je in de loop van de tijd een karaktereigenschap ontwikkelt.

  • Wil jij een gever worden? Wil je geld gaan zien als een middel om wat mee te doen in plaats van om te hebben?

Dan maakt het niet zo veel uit hoeveel je hebt, maar wat je er mee doet!

Je kan op twee manieren geven: investeren of uitstrooien. Dat levert verschillend rendement op. Anders gezegd: de zegen die je bewerkt in het Koninkrijk voor anderen en jezelf is verschillend.  De volgende keer ga ik daar verder op door.

Tip: zaterdag 9 juni 2018 is er een thema dag rondom financiële vrijheid waar je meer lessen kunt leren! Opgave via nehemia.nl.

 

Hartelijke zegengroet, Richard W.