Vrijgevigheid maakt rijk?!- deel 2

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Je kan op twee manieren je geld geven: uitstrooien en investeren. Beide manieren hebben te maken met een keuze die je maakt. Vaak is de eerste manier wat meer onbewust en de tweede manier wat bewuster. Maar hoe dan ook, beiden zijn een keuze. Beiden hebben dus ook gevolgen, een rendement.

Uitstrooien
Dit principe zien we in terugkomen in Prediker 11:1

Werp je brood uit op het water, want je zal het na vele dagen vinden.

In dit tekstgedeelte gaat het om het oosterse ronde harde brood. Dit zuigt zich dus niet vol met water wanneer het in het water wordt gegooid. Je kan het na verloop van tijd weer terug vinden. Nu is dat niet iets wat men in de dagen als een gewoonte deed: brood op water gooien. Het is een beeldspraak van die tijd. De uitspraak betekent zo iets als een goede daad doen, gewoon iets wat op je pad komt doen en daarbij niet te veel gaan nadenken of bidden. Gewoon doen. Dat zal je altijd weer op de een of andere wijze terug krijgen: iemand zal ook iets goeds terug doen aan jou.
Je bent b.v. een persoon die een fooi geeft, een persoon die trakteert, een persoon die cadeaus geeft. Een persoon die een barmhartige Samaritaan is en zich daarmee een naaste toont voor iemand die God op zijn pad brengt.

We zien ook Jezus over deze wijze van geven praten in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9) waarin hij deze rentmeester prijst om het feit dat hij vrienden maakt door geld weg te geven. Wij zouden dat zien als het kopen van vriendschap, maar Jezus ziet dat dus niet zo.

Dit uitstrooien van je geld is niet een geven waar je zelf zalig van wordt (immers je krijgt min of meer het zelfde weer terug), maar heeft dus zeker wel zegenend effect voor mensen en dus ook voor jezelf. Dit type zegenen beïnvloedt positief de atmosfeer van een gemeente, een land. Nederland staat zo internationaal bekend als een land dat relatief makkelijk geeft.

Investeren
Dit principe zien we in 2 Kor. 9:6:

Bedenkt dit: wie weinig zaait zal weinig oogsten en wie veel zaait zal veel oogsten.

Het zaai en oogstprincipe: je zaait en weet dat daar uiteindelijk oogst van komt. Elk zaad vertegenwoordigt meer oogst dan dat ene zaad. Je zaait bijvoorbeeld 1 zaad, maar je weet dat je als vrucht er veel meer voor terug krijgt. Dit principe vraagt veel meer een bewuste houding van de zaaier. Te veel zaad op een plaats verstikt, zaad op niet geploegde grond komt niet op. Gezaaid zaad zonder verdere aandacht in de vorm van mest, water etc. levert ook weinig op. Onkruid dat naast het zaad ook opkomt en dat niet bijtijds wordt weggehaald vermindert de opbrengst van het zaad.
In dit principe wordt dus verantwoordelijk nagedacht waar je wat zaait. Dit heeft alles te maken met visie en bewezen betrouwbaarheid. Een investeerder in de wereld onderzoekt uitgebreid voordat hij of zij investeert. Maar dan doet hij of zij het ook met volle overtuiging, geloof, omdat het anders niet gaat renderen. De investeerder houdt daarbij ook vol. Na 1 keer geïnvesteerd te hebben in een project volgt vaak een 2e etc. keer omdat er visie achter zit.
Een dergelijk geven geeft grote zegen voor het Koninkrijk van God. God geeft daarin diverse gebieden waarin je kan zaaien zoals het geven aan je eigen kinderen, partner, familie, gemeente.

Het tienden principe past hierin. Immers je zaait trouw elke maand, week, dag je financiële zaad in je kerk(het gebied waar je door God geplant bent) waar je dus oogst verwacht voor je eigen kerkelijke familie alsmede het uitgedeeld kan worden naar de wereld daar om heen.

Dit principe hanteer ik al vele tientallen jaren en heeft altijd voorziening voor mijn gezin, maar ook mijn gemeente gebracht. Beiden gaan hand in hand. Dit principe bracht me er zelfs toe dat toen de gemeente in zwaar weer was, ik meer financieel ging zaaien met de verwachting dat de oogst later groter zal worden voor het huis. In het natuurlijke is dat ook logisch. Geestelijk dus ook. Is dat een makkelijke keuze? Nee, niet altijd. Maar een keuze die je in je relatie met de Heilige Geest goed kan maken, omdat Hij je daarin leidt en tot je hart spreekt en dan ook geloof daarvoor geeft.

Want zonder geloof zijn we God niet welgevallig (Heb. 11:6). In de volgende blog zal ik wat aandachtspunten geven m.b.t. de tienden.

Tip: zaterdag 9 juni 2018 is er een thema dag rondom financiële vrijheid waar je meer lessen kunt leren! Opgave via nehemia.nl.

Hartelijke zegengroet, Richard W.