Blog: Jezus op de barricade?!

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Als Jezus hier in Nederland zou zijn, vandaag, wat zou Hij doen? Dat weten we natuurlijk nooit. Maar toen Hij op aarde was, leefde Hij ook in een vergelijkbaar spannende tijd. Dus wat valt op in Zijn leven op aarde?

Israël, een land zo groot als Nederland, werd overheerst door de Romeinen. Ze hadden een zeker respect voor de verschillende religies en daarmee ook voor het Joodse geloof. De Joden hadden wat ruimte in hun samenkomen in de synagoge. Wat vrijheid in hoe ze hun geloof vorm gaven.

Maar toch, er was spanning. Niet alles kon het Sanhedrin zelf besluiten. Geloofsvrijheid was niet grenzeloos. Er waren er onder de Joden die hier dwars tegen in gingen: de zeloten. Rellen, het gezag ondermijnen. Er vielen zelfs doden. Een gespannen sfeer. Daarbij was er een maatschappelijke roep om verlossing. Om een ander koningschap.

Jezus leefde in die wereld. Sommigen keken naar Hem met de verwachting: Zal Hij het koninkrijk omverwerpen en een ander oprichten?

Hij koos voor een andere aanpak. Waarom?

Hij kijkt naar een andere werkelijkheid: die van de Hemel. Hij weet dat de aarde alleen maar geholpen is met een zuivere hemelse invloed. Een invloed vol van de vaderlijke liefde van God. Wat opvallende acties van Jezus die als tekenen van Zijn cultuur spreken:

 • Hij richt zich op de toestand van het huis van gebed (tempel) in plaats van het paleis van de koning
 • Hij richt zich op mensen die in nood waren in plaats van de religieuzen en machthebbers
 • Hij onderwijst als methode in plaats van het uitvaardigen van nieuwe wetten en regels
 • Hij toont het hart van de Vader in plaats van het oordeel van een machthebber
 • Hij kiest eenvoudige feilbare volgelingen waaronder zelfs een Zeloot in plaats van een superteam van naam
 • Hij wast voeten in plaats van zelf eer te willen ontvangen
 • Hij bidt in plaats van te strijden tegen vlees en bloed
 • Hij viert het leven in plaats van de dood
 • Hij heeft bijzondere aandacht voor kinderen in plaats van volwassenen
 • Hij geeft zich over aan de soldaten in plaats van engelen te laten strijden
 • Hij zwijgt in plaats van te redeneren en te discussiëren
 • Hij toont zich als een lam in plaats van een leeuw.

En toch is Hij: Koning, Leeuw van Juda, Overwinnaar, Heerser, Herder, Zoon van God. Jezus nodigt je in een andere weg!

Laat je in deze tijd je niet gek maken. Kies niet voor de manier van de wereld, maar voor die van het Koninkrijk. Wees niet tegen, maar voor. En de Hemel zal gaan bevestigen. De Hemel zal de aarde doen beven. Er zal uitkomst komen voor jou en ons land.

Ik kies er voor om me niet meer te laten vullen met al het nieuws over rellen, meningen voor en tegen, wel of niet meer ruimte voor versoepeling van de regels. Er is altijd ruimte voor Jezus. Hij is niet te stoppen. “Wat zegt Jezus vandaag?” is mijn vraag. Wie kan ik vandaag dienen? Waar kan ik mijn gebed op richten?

Heer, laat mijn leven tot eer van U zijn. Niet mijn potentie is belangrijk, maar uw doel met mijn leven: U te aanbidden.

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard