Vrijgevigheid maakt rijk?!- deel 3

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

 

Zoals beloofd zal ik in deze blog aandacht geven aan het geven van tienden aan het huis waar je geplaatst bent door God, je hemelse Vader. Je bent deel geworden van een plaatselijke gemeente, een gezin, waar je zorg hebt voor elkaar en aandacht voor de wereld om je heen. Het onderwerp tienden geven levert vaak nogal wat discussie op. Over de huur van ons huis of het aflossen van onze hypotheek doet niemand moeilijk,  maar maandelijks een vast bedrag aan God geven door het over te maken op de rekening van een kerk, is ineens een ander verhaal. Hoe komt dat toch?

Vraag: Wat voor gevoel heb jij bij het woord ‘tienden’? Vraag eens aan de Heilige Geest waar dat gevoel vandaan komt.

Wat gedachten op een rijtje:

  • We geven vanuit het feit dat God ons alles gegeven heeft. Eigenlijk is alles al van Hem (Job. 41:2, Ps. 100:3, 1 Kron. 29:16).
  • Al onze financiën zijn van Hem (Hag. 2:9). Ook al werken we er zelf voor, onze mogelijkheden om te werken zijn ook door Hem gegeven.
  • Door elke keer, elke week/maand, als eerste iets aan Hem te geven, eren we God. We zien in de Bijbel een eersteling principe. Het geven van je eersteling maakt de rest heilig (Spr. 3:9). God gaf zelf zijn Eersteling, Jezus Christus. Hij gaf het beste. Onze reactie mag ook zijn het beste te geven aan Hem en dat in geloof als eerste te doen. Niet als sluitpost.
  • Geven laat iets zien van je hart. In het natuurlijke geven laat zien hoe je van binnen bent. We kunnen mooi praten, maar in het geven wordt ons innerlijk openbaar. Geven we karig en slordig dan laat dat iets zien van hoe we van binnen zijn. (Mat. 6:3v, Marc. 12:41)
  • Geven kan stipt en wetmatig goed gebeuren maar toch nauwelijks effect hebben omdat het afgedwongen is of omdat je geeft met een verkeerd motief. Geven mag met blijdschap (en daar kan je voor kiezen) en doe je niet om iets te regelen (Luc. 11:42). Dit is in de wereldse economie niet logisch, daar is geld gewoon geld. In de hemelse economie maakt het wel degelijk verschil hoe je geeft.
  • We geven niet om zegen te ontvangen, maar om de zegen die we al hebben ontvangen in Jezus, door te geven en te vermenigvuldigen.
  • Geven is een opdracht. We zijn immers van Christus en we lijken op Hem. Dus mogen we er naar streven om ruimhartig te geven. (1 Tim. 6:18v).
  • In het OT zien we 10% genoemd worden in de wet (Lev. 27:30vv), waarbij dit principe voordat de wet aan het volk werd gegeven, al gepraktiseerd werd door Jacob en Abraham (Gen. 28:20vv en Gen. 14:18vv). Hebreeën en Jezus bevestigen dat (Hebr. 7:5 en Luc. 11:42).
  • In het NT zien we dat de wet vervuld wordt en daarmee eigenlijk ruimte maakt voor het betere, het mooiere, het volmaakte. We zien dus geen wet betreffende tienden meer in het NT maar een voorrecht. Het overvloed principe. Dus eigenlijk zakken we niet terug naar een niveau van niet-geven maar naar een principe van meer-geven (Hebr. 13:16, 2 Cor. 9:7v).
  • Je geeft aan je eigen gezin en huis en dan is het ook logisch dat je aan je gemeente geeft. Daar ben je deel van en medeverantwoordelijk voor. Daar wordt je gevoed en bekrachtig je elkaar. We zien dit terug in Hand. 4:34 en 1 Tim. 5:17v.

Afhankelijk van je eerdere keuzes en omstandigheden kan het toepassen van het tienden of overvloed principe in jouw leven een langer proces vragen. Ik startte na mijn bekering al direct met het tienden principe. Daardoor werd het een onderdeel van mijn leven en denken. Ik ben me nu meer aan het richten op het meer-geven principe. Ieder gaat zo zijn weg daarin, waarin je al doende gaat leren en groeien. Wanneer je in schulden zit, zal je anders moeten geven omdat je eerst je verleden moet opruimen. Maar geven kan altijd. Zelfs het weinige wat je geeft, kan door geloof veel uitwerken (het penningske van de weduwe).

Ik sluit dit onderwerp nu af en nogmaals wil je meer leren en praktisch uitgedaagd worden,  ga naar de themadag Financiële vrijheid op zaterdag 9 juni 2018. Je kunt je hier opgeven.

Hartelijke zegengroet, Richard W.