Aanbidding: ziel of geest? Deel 2

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

 

De bijbel zegt in Joh. 4:23 en 24: Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

In mijn vorige blog heb ik wat gedachten gedeeld over aanbidding, wat andere gedachten in deze blog.

De tekst hierboven zegt eigenlijk dat aanbidding geen vrijblijvende zaak is. Het is in wezen een opdracht. Hij heeft niet alleen jou nodig maar ook die ander of te wel ons samen als gemeente, er staat immers aanbidders, in plaats van aanbidder. Wat we doen in een samenkomst is dus van zeer groot belang voor God. Het is dus goed om elke week bij elkaar te komen en Hem te aanbidden!

Waarachtig spreekt over echtheid. We geven Vader, Zoon en Heilige Geest eer door onze aanbidding. Dat doen we omdat we dankbaar en blij zijn met Hem. Niet omdat we iets willen regelen toch?! Liefde zoekt een taal, een manier om zich te uiten, maar dan gaat het daarbij niet om ons zelf te promoten maar alleen om Jezus. In je eigen tijd heb je daarin alle vrijheid. Wanneer we als gemeente samenkomen, ontkom je er niet aan dat je rekening houdt met elkaar zodat we samen kunnen blijven aanbidden.

Wanneer je een lied zingt over de grootheid van God of een Bijbelse waarheid dan zal je merken dat het ook iets doet met jou. Aanbidding gaat twee kanten op. Jij wordt versterkt in je geloof en verwachten. Daarom is het ook zo goed om juist te gaan aanbidden ook al voel je je rot en zijn je omstandigheden onplezierig. Je zal merken dat aanbidding je denken vernieuwt en je blik verandert. Het begint weer te borrelen en te bruisen in je binnenste. Begin de dag met een lied!

Vraag: Hoe begin jij je dag? Wat zijn de eerste geestelijke dingen die je doet?

Aanbidding en lofprijzing breekt geestelijk ook iets open. Dat heeft te maken met oorlogsvoering. Bolwerken van satan die het denken van mensen in hun greep kan houden waardoor ze Jezus niet zien, worden hierdoor afgebroken. Het is opvallend dat in het OT we regelmatig zien dat de levieten voor het leger uit gingen. Zij waren aan de spits. Ook daarom nemen we elke zondag ruim de tijd voor aanbidding en lofprijs.

Aanbidding is in geest en in waarheid. Of te wel het is een combinatie van het Woord van God/prediking/liederen met een Bijbelse tekst en geest (in tongentaal zingen en/of meegaan met wat de Heilige Geest aangeeft).  Woord en Geest zijn met elkaar verbonden. Ze kunnen niet zonder elkaar. In het samenkomen zoeken we dus telkens de combinatie van beiden.

Vraag: zijn Woord en Geest in balans in jouw leven?

Hartelijke zegengroet, Richard W.