De kerk heeft toekomst!?

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

 

Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam (Ef. 5:29)

Hoe vaak hoor je niet dat mensen de kerk de rug toe keren. Ik hoor dat ook af en toe. Ook ik hoor dat in de gesprekken op straat wanneer ik mensen vertel dat God van hen houdt en een geweldig plan met hen heeft. De kerk heeft pijn gedaan en doet pijn. De kerk staat dan als instituut ineens in een kwaad daglicht. De weg naar God is dan voor de betreffende persoon vaak ook lastig, want het is voor hun idee in naam van Jezus gedaan. Ik hoor ook wel eens christenen al bij voorbaat zeggen dat je niet moet letten op het grondpersoneel van de Heer, maar alleen op de Heer. Iemand zei laatst tegen mij: ik volg geen kerk, maar Jezus.

Al deze gedachten vormen een idee dat de kerk niet meer zo van belang is, meer een noodzakelijk kwaad of zelfs iets waar je beter niet bij kunt horen. Je kan beter je eigen mensen, vrienden, om je heen verzamelen en dat als kerk zien. Als je hoort wat er allemaal onder christenen gebeurt, dan heb je ook wel de neiging om je te schamen en terug te trekken. Vooral niet zeggen dat je bij een kerk hoort.

Allemaal gedachten die begrijpelijk ontstaan in levens en invloed hebben in ons denken en praten. Maar die zo ingaan tegen het idee van God zelf. Hoe Hij kijkt. Wanneer we alleen al lezen wat Ef. 5:29 zegt, dan zie je dat Jezus van de gemeente houdt. Hij wil het graag voeden en koesteren. Koesteren betekent ook wel verwarmen. Dit spreekt over iets intiems. Niet voor niets gaat het in hoofdstuk 5 van deze brief over het huwelijk als beeld van de liefde van Jezus voor de gemeente. Dus een heel ander plaatje. Overigens spreekt de Bijbel ook over de misstanden in de kerken en gemeenten, maar brengt ook altijd de hoop-kant naar voren!

Waarom zou God dat doen? Waarom zo idyllisch spreken als de werkelijkheid vaak zo anders is?

Omdat Hij als hoofd van de gemeente wel degelijk bezig is om het mooi en gezond te maken (o.a. Ef. 4:15-16). God ziet wat Zijn werk op het kruis aan mogelijkheden heeft gegeven voor wedergeboorte en vernieuwing. Hij weet dat het goed komt.

Dat mag ons praten over kerk en gemeente zijn beïnvloeden. Als God zo praat, dan wij zeker ook zo! Dan realiseren we dat we hoe dan ook deel zijn van Zijn gemeente en dat we hoe dan ook meelijden als er dingen mis gaan, maar ook mee blijdschap zullen beleven wanneer we er beter uit tevoorschijn komen door Zijn genade.

Gemeente zijn is eigenlijk naast het huwelijk de meest kwetsbare relatie die je kunt aangaan. Je wordt allemaal zichtbaar in wie je werkelijk bent. Dat brengt mooie zaken naar boven, maar ook de wonden, verkeerde neigingen, zonden en de verschillen. Vaak ook nog als een ingewikkelde kluwen, die alleen God doorziet. Liefde van God is dan als atmosfeer nodig in het huis. Daar kunnen we ons alleen maar afhankelijk in opstellen naar Hem. In Nehemia willen we van God houden en vanuit Zijn liefde ook van mensen houden. Zijn liefde maakt het verschil en maakt dat we kunnen zeggen dat de kerk Gods idee is, Zijn lichaam is, Zijn bruid is en dus zeker toekomst heeft!

In het 4Btrack trainingsprogramma van Nehemia zullen we in de Efeze brief diep duiken naar Gods verdere gedachten over de gemeente. Hoe Hij haar vormt, leidt en tot stralende bruid maakt. En wat dat betekent voor je. Je leert dan ook nog zelf te duiken in de Bijbel! Geef je op via MyNehemia.nl.

Hartelijke zegengroet, Richard W.