Wat God wil, gebeurt?

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

 

Ja natuurlijk, God is God toch!  Alles wat Hij wil, gebeurt. Maar… En ja daar komt dan ineens die andere vraag die zovelen stellen: waarom gebeuren er dan zoveel ellendige dingen? Er zijn theologen die de vraag van ‘waarom’ kortsluiten door te stellen dat de ellendige dingen ook vanwege God zijn. Hij wil het. Het is dan Zijn oordeel. Dan hebben we ineens een godsbeeld van een toornende, straffende God. En dat klopt niet met het beeld dat Jezus neerzet. Maar als God het niet wil, hoe kan het dan dat het toch gebeurt?

Want zodra er moeite in ons leven komt, blijkt pas het ware godsbeeld dat we hebben. Dan weet je eigenlijk pas echt hoe je denkt.

Ik geloof dat God een goede God is. Een Hemelse Vader die zich ontfermt over ons. Hij doet dat door ons te aanvaarden als zoon, dochter doordat we geloof hechten aan het offer van Zijn Zoon Jezus. Onze zonden brachten Jezus op het kruis en Gods liefde voor ons, bracht Jezus daar. God wilde verzoenen met ons, met jou. Hij bracht Zijn gerechtvaardigde oordeel voor ons falen, onze eigenwijsheid, trots en los van God zijn, op Jezus. Hiermee komen we vrij van zonde, schuld en schaamte. En komen we onder het zoonschap van Zijn liefde. Dat is een nieuwe vrijheid om te leven met een doel en met een goedgunst van God op ons. Gods wil is zegen!

Die wil van God is niet los gemaakt van onze wil. God heeft een geweldig plan met ons, maar in dat plan heeft Hij veel verantwoording bij ons gelegd. Hij creëert de mogelijkheden en geeft ons een nieuw leven, maar Hij zoekt en wil daarin samenwerken met ons, met jou. Hij wist dat we daar iemand voor nodig hebben die super dichtbij is: de Heilige Geest.

Dat het ook bij ons ligt, betekent dat het volmaakte, ultieme plan van God, uitstel en vertraging kan oplopen. Wij zijn namelijk relevant daarin. Dat is een individuele keuze, maar ook een gezamenlijke keuze als plaatselijke kerk. Wij kunnen vertragen of in de pas lopen. Dus anders gezegd: Gods wil gebeurt niet altijd. Maar dat past op een bepaalde manier ook in de wil van God. Hij wilde zich tot op zekere hoogte afhankelijk stellen van de mens. Kunnen we dan alles helemaal tegen houden en God het onmogelijk maken om God te zijn? Gelukkig niet. In Jezus is er iets volmaakts gebeurd, wat zo’n genade heeft vrijgezet dat wat we ook doen of nalaten te doen, Hij ons draagt en zicht helpt te houden op de eeuwigheid.

Dat maakt ons leven nog steeds uitdagend. Want wanneer er nood is; ziekte, tegenslag, is er niet alleen de vraag: wat wil God, maar ook de vraag: wat wil jij? En verbinden we ons dan met onze wil aan Zijn wil? Houden we daarin vol door ons geloof te blijven richten op de dingen van de Hemel en Zijn woord of haken we af?

Is bovenstaande dan een antwoord op de vraag? Ja, maar ook weer niet. De vraag van de blog koppelen we namelijk altijd aan een bepaalde situatie en dan wordt het heel persoonlijk. Ik weet nog goed toen Ankje en ik een miskraam kregen. We waren allebei zo teleurgesteld. We hadden gebeden voor het kind en voor een voorspoedige zwangerschap. En dan dit! Hoe kan dit? Wat hebben we fout gedaan? Waarom deed God niets? Vragen die we niet beantwoord hebben gekregen. We kregen een ander antwoord. God had ons van te voren een beeld gegeven waarin Hij tot ons sprak dat dit zou plaatsvinden. Hij liet ons zien dat ons kind in de hemel zou zijn. Dat beeld begrepen we pas na de gebeurtenis, maar het gaf ons toen heel veel vrede. Ook al is het niet de wil van God dat een kind zo vroeg sterft, het is toch goed. In wezen was het antwoord van God: Ik ben er. Laat dat ook net zijn Naam zijn: Ik ben die Ik ben.

De volgende keer: de rol van satan.

Hartelijke zegengroet, Richard W.