Gepasseerd worden

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Onrecht doet pijn. Zeker onrecht wat je persoonlijk wordt aangedaan! We maken het allemaal mee:

  • Je intenties worden niet gezien,
  • Bij een promotie word je gepasseerd,
  • Geen eer of beloning voor al het werk wat je (extra) verzet.

En die ander, die krijgt wel de spotlight; wel die aandacht, wel die eer, wel die extra beloning. Sommigen krijgen voor je idee altijd de aandacht.

Dat doet wat met ons. We voelen ineens van alles. Het kan je zelfs overweldigen en je wilt ineens met je baan stoppen of je taak neerleggen. Een dag eerder zei je nog hoe fijn je het werk vond. Je trekt je verder terug in de schaduw van het leven en valt nog minder op.

  • Ik herken dat wel.
  • Jij vast ook wel.

En Petrus ook! Toen er geen eer meer te behalen viel in het volgen van Jezus, het succes van Jezus niet meer afstraalde op hem, was hij weg. Hij weigerde te erkennen dat hij ook bij Jezus hoorde, loog er zelfs om. Bang voor oneer, bang voor straf.

Paulus herkent het ook. In 1 Cor. 4 vanaf vers 6 schildert hij dat gevoel om ongezien te zijn daar waar anderen in aanzien zijn.

Ergens komt de echtheid van ons hart naar boven, het hart klopt toch vaak voor ons zelf.

Hoe gaan we daar als christen goed mee om? We denken vaak dat we er goed mee omgaan door gewoon onze mond niet open te doen. Maar daarmee is het gevoel niet weg. Probleem is dan dat het gevoel voedingsbodem wordt voor jaloersheid, passiviteit, negativiteit en bitterheid. Het gevaar is ook dat je zelf aandacht en erkenning gaat regelen. En dat je de persoon die in jouw ogen onterecht eer krijgt, gaat mijden. Of nog erger (in je denken) gaat afbreken. En vroeg of laat knalt het er uit. Dan zeg je het wel en vaak dan op de verkeerde plek, tegen de verkeerde mensen.

Herken je dat ook? Wees eerlijk!

Wat werkt beter? Met je gevoel naar Jezus gaan. Hem is namelijk voortdurend onrecht aangedaan. Hij is op aarde nooit ten volle serieus genomen. Niet echt geëerd. Heeft nooit een fatsoenlijk salaris gehad voor Zijn prestaties. Geen complimenten. En toch ging Hij door met Zijn leven en Zijn opdracht. Hij liet zich aan alle kanten passeren, maar was daar niet mee bezig. Hij was en is een zegen voor iedereen, los van wat de mensen met Hem deden. Hij had zijn stabiliteit en tevredenheid gevonden bij zijn Hemelse Vader.

Paulus heeft dat ook. In hetzelfde hoofdstuk zie je hoe integer zijn hart is. Waardoor hij de hoogmoed van anderen kan terechtwijzen.

Dat is het vaderschap wat God in je hart wil bouwen.

Ik heb ontdekt dat wanneer je echt eerlijk met het gevoel naar Jezus gaat, je tot de slotsom komt dat je eigenlijk liever van Vader God ontvangt:

  • die knuffel
  • die bemoediging
  • dat Bijbelgedeelte dat je raakt
  • Je salaris (op je hemelse bankrekening ?).

Dus toch maar wat meer tijd doorbrengen met Vader, Jezus en de Geest!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard W.