De beste wensen

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

We wensen elkaar het GOEDE bij de start van 2020! Een mooie traditie in deze wereld waarin zo veel slechts gebeurd. Elke jaar maken we een nieuwe start met nieuwe kansen om het anders te gaan doen en een ander leven te gaan leiden.

Positief 😊

En wat is jouw VOORNEMEN? Is vaak een vervolgvraag. Wat ga je anders doen? Ook dit is eigenlijk een mooie traditie.

Maar ik merk ook dat we dit steeds minder doen, ook als christenen. En er ook minder waarde aan hechten. We nemen ons minder tot niets meer voor. Sommigen zelfs met de gedachte: er komt toch niets van terecht.

Negatief ☹

Maar:

God sprak en het was er (Gen. 1:3).

God spreekt het niet zijnde tot aanzijn (Rom. 8:17).

En voor ons geldt ook: laat ons spreken woorden van God zijn (1 Petr. 4:11). En die Gods woorden die we spreken over 2020 hebben een krachtig effect.

Profetie is nu juist dat bemoedigende levendmakende wat in Gods hart is, uit spreken. En dat bouwt op!

In ons voornemen, spiegelen we Gods waarheid, Zijn gedachten aan onze levenspraktijk. We vragen de Heilige Geest om een accent te tonen. Zodat we ons daarop extra richten. En waar we onze aandacht aan geven, wordt groter, groeit!

Zullen we zo het jaar 2020 in stappen en wellicht alsnog elkaar het BESTE  wensen ?!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard