Corona: is God boos?

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Je ziet in deze crisis periode hoe we zoeken naar controle: We proberen het virus in te dammen door allerlei maatregelen toe te passen. We willen controle over ons leven, over onze gezondheid. En doen wat we kunnen doen.

Christenen zien we terecht bidden. Jezus zegt immers: Het is door gebed dat we ontvangen (Mat. 7:7). Ik zie ook verwarring: hoe kijkt God hiernaar? Is God boos? Vanwege alle zonden van het land?

Ik zie christenen teksten aanhalen als 2 Kron. 7:14 waarin de Bijbel spreekt over de noodzaak voor inkeer en gebed omdat God  de pest onder het volk Israël heeft gezonden. En wanneer zij zich bekeren dan wordt de zonde vergeven en zal Hij het land herstellen.

Maar

De reactie van God in Kronieken was VOOR het kruis van Jezus. Was voordat Jezus, Gods eigen Zoon, gestorven is. We leven echter nu NA het kruis. En dat is een groot verschil!

Want

Jezus zei aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen (Luc. 23:34). Denk je dat

  • Hij alleen hen die Hem aan het kruis sloegen, vergaf?
  • Of alleen hen, die Hem hadden veroordeeld?
  • Of alleen de mensen van toen die er voor verantwoordelijk waren?

Wel nee, het zijn onze zonden die Jezus daar bracht (1 Cor. 15:3). Jezus en de Vader gaven VERGEVING aan ons toen Jezus daar dus hing! Vergeving die nog steeds geldig is.

Jezus zei aan het kruis: Het is volbracht (Joh. 19:30). Het is dus nu volledig af en dat heeft effect vanaf dat moment tot in alle eeuwigheid. Hij deed dat om ons in relatie met God de Vader te brengen. Vader God is nu echt dichtbij (1 Petr. 3:18).

De zonde is veroordeeld in het sterven van Christus (Rom. 8:3) en in Zijn opstanding zijn we levend geworden voor God om te wandelen in de Geest met Hem.

Genade tijd is aangebroken sinds de opstanding!

Het BIDDEN wat we nu mogen doen is spreken vanuit deze genade. Er is genade voor de mensheid. Er is een openstaande vraag naar deze wereld: geloof je in Jezus?

God schudt de natie niet wakker door virussen te sturen, want Hij heeft de zonde van de natiën van alle tijden al lang geoordeeld in de Zoon.

Weet dat Jezus voor ons bidt en dat maakt ons bidden in Zijn naam krachtig! In ons bidden voor Nederland spreken we in dankbaarheid zijn zegeningen uit over de natie. En daarmee strijden we tegen de duivel die ons land wil afhouden van het evangelie. Die de wereld verblindt voor het goede evangelie. Die de wereld verleidt tot ongeloof en passiviteit en angst. Die de wereld overspoelt met ziekten. En ja, velen in de wereld zijn van God los en doen hun eigen ding. Vaak tot schade van velen. Maar God reageert op deze zonden niet met oordeel, maar met genade.

Proclameer vanuit het feit dat God Liefde is, dat Hij goed is en de wereld tot zich trekt omdat Hij van hen houdt. Proclameer genezing, redding. Bemoedig hen die lijden met een Hemelse Vader die dichtbij is!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard