Eer de overheid

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

De overheid krijgt nu veel aandacht van ons allemaal. Elke dag horen we de besluiten met betrekking tot het Coronavirus. Persconferenties van de regering worden het meest bekeken van alle programma’s!

En de besluiten van de overheid gelden vaak direct! Wat een impact op ons. We moeten telkens weer meer inleveren van onze vrijheden.

En dat doet wat met ons christenen. Want de besluiten hebben nogal impact op ons kerkelijk leven.

De Bijbel zegt ook iets over onze houding naar de overheid.

Hoe we omgaan met de overheid zegt iets over hoe we omgaan met God. Ai, we proberen vaak onze relatie met God los te zien van onze relatie met mensen. Maar de Bijbel verbindt het natuurlijke met het geestelijke. De Bijbel zegt bijvoorbeeld als je niet van een broer kan houden die je ziet, dan kan je ook niet van God houden die je niet ziet (1 Joh. 4:20).

Romeinen 13 laat zien dat de overheid een idee van God is. Onze basishouding moet dus zijn: respect en gehoorzaamheid. We handelen correct naar de overheid toe. We geven onze belastingen. We doen dat van harte 😊.

1 Timoteüs 2 laat zien dat er wel gebed nodig is voor de overheid. We kunnen een overheid niet laten regeren zonder ons gebed! Er is immers wijsheid van God nodig. Er is een klimaat nodig waarbij het evangelie ruimte heeft. En dat gebed is nu zeker nodig.

Handelingen hoofdstuk 4 vers 19 laat zien dat gezag niet gehoorzaamd hoeft te worden als dat gezag het geloof in God verbiedt of het verspreiden van het evangelie verbiedt. Er zijn dus grenzen aan de gehoorzaamheid. Dat zien we ook bij de ongehoorzaamheid van de ouders van Mozes: zij doden hem niet op bevel van Farao. De Bijbel benadrukt in Hebr. 11:23 niet hun ongehoorzaamheid maar juist hun geloof! Zo bleef Daniël bidden ondanks het verbod en bogen Sadrak, Mesak en Abednego niet voor het afgodsbeeld.

En nu?

De overheid is niet gericht tegen het evangelie maar tegen het virus. Als christen is het goed om besluiten die dat als reden hebben te eren en te respecteren. Tegelijkertijd bidden we voor de overheid, dat ze niet uit paniek en dwaasheid gaat reageren, maar wijsheid van God ontvangt.

En strijden we geestelijk tegen het virus. Een gevecht dat alleen wij als christenen kunnen doen. We kennen immers de Geneesheer en Bevrijder Jezus Christus. Zodat we weer spoedig kerk zijn kunnen beleven ook door het samenkomen met elkaar!

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard