Corona en Eindtijd

In Blog Richard, Nieuws by Nehemia Ministries

Komt er een einde aan de wereld? Is het Corona virus dat wereldwijd de mensen bezig houdt, hier een teken van?

Mensen vinden van alles. Social media staat bol van de meningen en ideeën. Daarin is onze tijd niet anders dan die van eeuwen geleden. Elke keer als er een crisis is, komen dit soort gedachten op gang. Er zijn oneindig veel boeken geschreven die proberen in te vullen wat de Bijbel zegt.

Maar God heeft ons alleen de Bijbel gegeven. God had ons meer kunnen geven! Johannes zegt in 21:25 dat Jezus zoveel gedaan en gezegd heeft dat wanneer dat allemaal was opgeschreven de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten.

Maar we hebben genoeg aan de Bijbel en aan de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest die ons op Jezus wijst!

Wat me opvalt:

Elke leer en theorie probeert eigenlijk iets onder controle te krijgen. We zoeken zekerheid in het begrijpen. En het weten waar we staan in de tijd. Wat ons te wachten staat. We willen grip krijgen op ons leven en sterven. In de veelheid van onze woorden zit geen zekerheid. Maar in het loslaten en vertrouwen op God. Let go, let God. Geloven is vertrouwen. En vanuit vertrouwen deze wereld confronteren met de Blijde Boodschap (dat betekent namelijk het evangelie).

Ben je blij?

De zoektocht naar wat er achter de schermen van overheden en organisaties gebeurt, is voer voor misleiding. Je bent namelijk daar zelf niet en weet er dus het fijne niet van af. Daarnaast ontstaat er makkelijk wantrouwen naar leiderschap, gezag, overheid. Terwijl de Bijbel spreekt over:

  • Bidden voor de overheid
  • Respect hebben voor gezag

Het idee van ‘zij tegen ons’ creëert een vechthouding. Er moet b.v. voorkomen worden dat er een wereldregering ontstaat. We moeten voorkomen dat ‘zij winnen’.

Op zich mooi, want strijdbaar moeten we zijn. Maar we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We zien in de Bijbel hoe het volk van God zich niet keert tegen overheid of regering of leiders. Maar zich overgeeft aan God. En God komt wel klaar met een: toren van Babel, Farao, Nebukadnessar, Saul, Herodus, Sanhedrin.

Zelfs Jezus stelt zich onder het gezag van het Sanhedrin en Romeinen om hierdoor onze verlossing te bewerken. Hij die alle macht heeft, toont zijn macht door te strijden tegen de werkelijke oorzaak: de macht van de zonde en de satan. En neemt de route van lijden en sterven. Waardoor er echte doorbraak komt: de opstanding.

Dus

Focus op Jezus. Bedenk Jezus. Schud het stof van de verwarrende theorieën van je af. Strijd de goede strijd van het geloof. Begeef je elke dag in de tegenwoordigheid van Jezus.

Realiseer dat satan meer angst voor ons heeft dan wij voor hem zouden moeten hebben. Dat hij meer last heeft van een kerk die één is in liefde, één is in getuigen, één is in de Vader, Zoon en Geest, dan wij hebben van hem en zijn plannen.

Gebed

De eerste gemeente bad niet tegen de leiders van die tijd, maar om vrijmoedigheid. Ze lieten het wereldgebeuren over aan God (Hand. 4:27-31):

Heer let U op hun dreigingen   —->   laat los

En geef ons alle vrijmoedigheid   —->   pak vast

Wil je reageren? Mail naar Richard@nehemia.nl

Hartelijke zegengroet, Richard