Richard en Ankje Wilbrink zijn voorgangers en visiedragers van de gemeente Nehemia. Zij functioneren in het oudstenteam als ‘eerste onder de gelijke’. Zij hebben al jaren hart voor deze gemeente en geloven in een nieuw seizoen waar de Heer zichzelf meer en meer zal laten zien zoals Hij is. Ankje heeft een specifieke verantwoordelijkheid en passie voor het kinderwerk ‘Jesuskids’.  Samen hebben zij het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Daarbij hebben zij een specifiek verlangen voor gezonde gezinnen; waarbij de ouders stralende huwelijken hebben en de kinderen al vanaf jonge leeftijd met Jezus leven en vanuit de kracht van de heilige Geest meedoen. Richard en Ankje hebben samen drie kinderen en wonen in Dordrecht. Richard is fulltime in dienst bij Nehemia en Ankje is parttime docent op een basisschool.

Marc en Cherrelle de Haan zijn assistent-voorganger en ondersteunen in alle facetten het voorgangersechtpaar. Zij hebben daarnaast specifiek hart voor het trainen van leiders en het bereiken van ongelovigen en onkerkelijken. Marc werkt als accountmanager bij een verkooporganisatie. Cherrelle werkt als communicatieadviseur bij een maatschappelijke organisatie. Ze hebben een zoon en twee dochters en wonen in het centrum van Rotterdam.

Maarten en Daphne Zwaan zijn oudsten en beiden opgegroeid in Nehemia. Zij ervaren deze gemeente als hun geestelijke thuishaven. Het is hun verlangen om mee te bouwen aan het werk dat God wil doen door Zijn kerk heen en daar zetten ze zich met passie voor in. Zij verlangen ernaar dat mensen God ontmoeten en in Hem hun bestemming vinden. Daphne is werkzaam als schoolmaatschappelijk werker en Maarten is werkzaam binnen Nehemia. Naast zijn functie als oudste is hij verantwoordelijk voor de financiën. Ze wonen met hun twee kinderen in Zwijndrecht.

Hans en Jeanette zijn vanaf 2009 onderdeel van Nehemia Ministries en hebben allebei een hart en passie om de liefde van God met mensen te delen en Jezus bekend te maken. Hans werkt fulltime in de maatschappij en Jeanette heeft haar eigen creatieve bedrijf. Ze hebben drie getrouwde kinderen en twee kleinkinderen. Ze wonen in Zwijndrecht. Sinds september 2018 maken ze onderdeel uit van het oudstenteam.