JesusKids

Elke zondag tijdens de samenkomst is er kinderdienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, onder de naam JesusKids. Kinderen hebben een bijzondere plaats in het hart van Jezus! Hij heeft gezegd: als je niet wordt als de kinderen zul je het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnen gaan (Mat 18: 3).

Binnen het kinderwerk willen wij het hart van Jezus laten zien aan de kinderen. Wij willen ieder kind ontvangen, alsof we Jezus zelf ontvangen (Mat 18: 5). We willen hen gezond, Bijbels onderwijs geven en leren een relatie met Jezus te krijgen. Ze worden gestimuleerd hun gaven en talenten te ontdekken én in te zetten, want deze generatie is niet alleen de ´kerk van morgen´, maar ook de ´kerk van vandaag´!

Jesus Kids is voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en is verdeeld in 7 groepen:
– Baby’s
– 1-jarigen
– 2-jarigen
– 3-jarigen
– Onderbouw
– Bovenbouw
– BZ Groep

Elke zondag is er voor de onderbouw en bovenbouw een feestelijke dienst met zang en dans, drama, multimedia, spel, workshops en het Woord van God. We beginnen in kleine groepen van leeftijdgenoten om tijd te hebben voor persoonlijk gesprek en gebed. We sluiten ook af in de kleine groepen om het thema op een creatieve manier te verwerken.

Bijzondere zorggroep

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan andere kinderen. Zij voelen zich gauw onveilig of zijn snel geprikkeld. Speciaal voor hen is de BZ groep. Deze groep is kleiner dan andere groepen. We passen het programma zoveel mogelijk aan op het niveau van de kinderen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De medewerkers van deze groep hebben ervaring met deze kinderen in hun privé- of werksituatie.

Daarnaast is het goed  te weten dat we bij de JesusKids werken conform het Beleidsplan Veiligheid Kinderwerk Jesuskids Nehemia Ministries. Onderdeel daarvan is dat kinderwerkers een gedragscode ondertekenen en dat er vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Bij hen kan iedereen zich melden bij vermoeden van misbruik van een kind die onderdeel is van Nehemia. De vertrouwenspersonen zijn: Ankje Wilbrink en Pascal van Roosmalen. Ze zijn bereikbaar via AWilbrink@nehemia.nl en Kids@nehemia.nl.

Meer weten over de Jesus Kids? Mail naar kids@nehemia.nl