“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,” -Matteüs 28:19

Op grond van mijn geloof dat:

  • Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij voor mijn zonden gestorven en opgestaan is.
  • Hij naar de hemel is gevaren en zich daar gezet heeft aan de rechterhand van de Vader om voor mij te bidden en te pleiten.
  • Ik Zijn kind geworden ben op basis van Zijn volbrachte werk.

Wil ik graag, in gehoorzaamheid aan Christus en Zijn Woord, gedoopt worden.

Als u op bovenstaande volmondig “ja” kunt zeggen, bent u van harte welkom om in een van onze doopdiensten gedoopt te worden. Het eerstvolgende doopfeest is op zondag 6 juni. 

Om gedoopt te worden, is het volgen van het dooponderwijs een voorwaarde. Het eerstvolgende dooponderwijs is op zondag 16 mei direct na de dienst. Ook als uw besluit nog niet vaststaat, maar wel meer wilt weten over de doop, bent u van harte welkom om dit onderwijs te volgen.

Aanmelden:
Niet leden: Klik hier.
Leden: Klik hier.