JesusKids

Elke zondag tijdens de samenkomst is er kinderdienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, onder de naam JesusKids. Kinderen hebben een bijzondere plaats in het hart van Jezus. Hij heeft gezegd: als je niet wordt als de kinderen zul je het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnen gaan (Mat 18: 3).

Als kinderwerkers willen wij het hart van Jezus laten zien aan de kinderen. Wij willen ieder kind ontvangen, alsof we Jezus zelf ontvangen (Mat 18: 5). Iedere zondag mogen we vele kinderen welkom heten om hen de liefde van Jezus te laten zien. Ons verlangen is dat ieder kind Jezus aanvaardt in zijn of haar leven en met Hem gaat leven. Dat leven met Jezus moet zowel thuis als in de gemeente zichtbaar worden.

Jesus Kids is voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar en is verdeeld in 7 groepen:
– Baby’s
– 1-jarigen
– 2-jarigen
– 3-jarigen
– Onderbouw
– Bovenbouw
– BZ Groep

Elke zondag is er voor de onderbouw en bovenbouw een feestelijke dienst met zang en dans, drama, multimedia, spel, workshops en het Woord van God. We beginnen in kleine groepen van leeftijdgenoten om tijd te hebben voor persoonlijk gesprek en gebed. We sluiten ook af in de kleine groepen om het thema op een creatieve manier te verwerken.

Bijzondere zorggroep

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan andere kinderen. Zij voelen zich gauw onveilig of zijn snel geprikkeld. Speciaal voor hen is de BZ groep. Deze groep is kleiner dan andere groepen. We werken met vaste structuren die zichtbaar zijn door pictogrammen. We passen het programma zoveel mogelijk aan op het niveau van de kinderen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De medewerkers van deze groep hebben ervaring met deze kinderen in hun privé- of werksituatie.

Elk kind draait eerst mee in de reguliere groep, wanneer blijkt dat meer individuele aandacht nodig is, wordt dit met u en het hoofd van de BZ-groep besproken om zo te bepalen wat het beste is voor uw zoon/dochter.
Als u op voorhand denkt dat uw zoon/dochter voor deze groep in aanmerking komt, neem dan eerst contact op met het hoofd van deze groep (Jesuskids@nehemia.nl). Het is niet mogelijk uw zoon/dochter zomaar naar de groep te brengen.

Daarnaast is het goed  te weten dat we bij de JesusKids werken conform het Beleidsplan Veiligheid Kinderwerk Jesuskids Nehemia Ministries. Onderdeel daarvan is dat kinderwerkers een gedragscode ondertekenen en dat er vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Bij hen kan iedereen zich melden bij vermoeden van misbruik van een kind die onderdeel is van Nehemia. De vertrouwenspersonen zijn: Ankje Wilbrink en Pascal van Roosmalen. Ze zijn bereikbaar via AWilbrink@nehemia.nl en Kids@nehemia.nl.

Meer weten over de Jesus Kids? Mail naar kids@nehemia.nl