Woensdagavonden

Bijna elke woensdagavond komen we als kerk samen tijdens één van de onderstaande samenkomsten. U bent daar van harte welkom. Bekijk de agenda voor de actuele data.

PrayerNight
Op deze avonden bidden we voor diverse onderwerpen die te maken hebben met gemeente zijn, maar ook wat speelt in de samenleving. Er zal een kortere tijd van aanbidding zijn. Het onderwijs zal telkens gericht zijn op gebed en voorbede.

PresenceNight
Op deze avonden strekken we ons uit naar de aanwezigheid van God waarbij we verwachten dat de gaven van de Geest functioneren. Het is een avond waarin we leren hierin te bewegen en daarom zal er ook telkens onderwijs gegeven worden dat hierop aansluit. Er wordt veel ruimte gegeven aan aanbidding op deze avonden. Ook het creatieve aspect van aanbidding krijgt ruimte: vlaggen, dans, schilderen, kleien etc. Op allerlei manieren wil God profetisch spreken tot ons hart en ons meenemen in Zijn tegenwoordigheid.

PowerNight
Op deze avond strekken we ons uit naar innerlijke en lichamelijk genezing. Er zal onderwijs gegeven worden en we stappen als gemeente uit in het bidden voor de zieken.

PassionNight
We hebben allemaal verschillende passies. Elke avond zullen een viertal sprekers een inleiding houden op een onderwerp dat hun hart heeft. Dit zal telkens op zo’n wijze gegeven worden dat er interactie plaatsvindt. De bezoeker van deze avond kan een keuze maken uit een van de vier workshops.