Lifegroups Zwijndrecht

Binnen de lifegroup is er persoonlijke aandacht voor iedereen, en met elkaar heb je een specifiek doel. Bekijk hieronder de verschillende lifegroups in Dordrecht.

Naam lifegroup?
Powerzone

Doel van de lifegroup?
Powerzone is gericht om mensen en kinderen te laten ervaren dat God veel van hen houdt. Wij zaaien liefde door in de stad zelf een boodschap van liefde te zijn. Tijdens sport- en spelactiviteiten en diverse andere evenementen geven wij aandacht aan deze groep mensen en stellen wij onszelf open om vriendschap en relatie te bieden.

Voor wie is de lifegroup?
Met deze lifegroup reiken we uit naar mannen, vrouwen en kinderen met een allochtone achtergrond in Zwijndrecht die Jezus nog niet kennen. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook mensen die al langer in Zwijndrecht wonen.
Iedereen die een passie voelt voor deze doelgroep, is van harte welkom om als medewerker ons enthousiaste team te komen versterken.

Contactpersoon?
Jeanette Meeske, Arjan Sakko, Jan-Willem en Corine van Utrecht en Martine Verhulst

Contactgegevens?
Klik hier om Jeanette te mailen.

Tijd en locatie?
Powerzone organiseert meerdere activiteiten en events gedurende het jaar. Check voor al onze activiteiten regelmatig onze site.

Korte beschrijving?
Powerzone is een Lifegroup, die zich vanuit Nehemia in de stad inzet om de lieflijke geur van de liefde van Jezus te verspreiden onder mensen met een allochtone achtergrond. Mensen uit andere culturen, die net als wij geboren zijn om te vliegen, bestemd om te komen in het plan wat God ook over hun leven heeft.

Naam lifegroup?
Open (t)huis

Doel lifegroup (in één zin)?
Omzien naar elkaar …..met elkaar

Voor wie is de lifegroup?
Voor mensen die al langer lid zijn van de gemeente of nog niet zo lang in de gemeente komen of nog zoekende zijn.

Contactpersonen van de groep?
Ad en Renate Blom

Contactgegevens?
Klik hier om een mail te sturen naar Ad en Renate

Tijd en locatie?
Elke eerste woensdag van de maand om 20.00 uur en 1 x in de 3 maanden om 18.30 (samen eten), Ruys de Beerenbrouckstraat 8 in Zwijndrecht.

Korte beschrijving van de groep?
Wij zijn een kleine kring die persoonlijke aandacht belangrijk vindt. Naar elkaar luisteren, gezelligheid en /of samen zingen en bidden in een ontspannen sfeer.

Naam lifegroup?
Gebed/ondersteuning Bijzonder Zorg

Doel van de lifegroup?
Gebed en ondersteuning voor BZ-ers en hun ouders/verzorgers.

Voor wie is de lifegroup?
De lifegroup is voor iedereen die een hart heeft voor BZ-ers.

Contactpersonen?
Brigitte Ratnavelayutham-van Eijk

Contactgegevens?
Klik hier om Brigitte een mail te sturen

Tijd en locatie?
Twee keer in de maand op maandagmiddag rond half 2 bij een van de lifegroupleden thuis.

Korte beschrijving?
Wij zijn tot nu toe een groep van 6 vrouwen, die geloven in een creatieve en scheppende God. BZ-ers hebben veel gebed nodig. Door het gebed geloven wij, dat er genezing en ontwikkeling komt in de situatie van een BZ-er. Wij bidden iedere lifegroupbijeenkomst voor specifieke gebedspunten van de BZ-ers. Daarnaast willen we als ervaringsdeskundigen, informatie geven bij vragen over PGB/ZIN, instellingen/organisaties, een luisterend oor, begrip, meedenken en wat meer in ons vermogen ligt.

Naam lifegroup?
Nehemia Sisterhood

Voor wie is de lifegroup?
Voor alle vrouwen en meiden (ook niet-leden zijn van harte welkom!)

Doel lifegroup?
Nehemia Sisterhood is een beweging door en voor vrouwen. Met als doel om vrouwen de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen en met elkaar te connecten. Om elkaar te inspireren het geweldige leven te leiden dat God voor elk van ons persoonlijk voor ogen heeft.

Contactpersonen van de groep?
Dorianne van Nes, Pauline Los en Maggie van Dam

Contactgegevens?
Klik hier om een mailtje te sturen naar Sisterhood.

Tijd en locatie?
Nehemia Sisterhood organiseert meerdere activiteiten en events gedurende het jaar. Check voor al hun activiteiten regelmatig onze site of volg hen via Facebook: facebook.com/nehemia.sisterhood

Korte beschrijving van de groep?
Onze groep gelooft in het belang van vriendschap en saamhorigheid onder vrouwen. Om heel veel lol met elkaar te hebben en het leven te vieren. Maar ook om er voor elkaar te zijn waar dat nodig is.
Een van onze activiteiten is de maandelijkse bootcamp. Gezellig samen sporten, met een drankje na afloop. Daarnaast worden er door het jaar heen verschillende creatieve avonden georganiseerd zoals het maken van kerstkransen en een workshop Handlettering.

Naam lifegroup?
MamaSamen

Doel lifegroup?
Met onze lifegroup willen wij persoonlijke aandacht geven aan moeders en hun kinderen. Een plek bieden om elkaar op te bouwen. Moms stronger together! Wij mogen gezien en gehoord worden. Jezelf kunnen zijn als moeder tijdens de mooie en uitdagende momenten.

Voor wie is de lifegroup?
Voor moeders met jonge kinderen tot 4 jaar.

Contactpersonen van de groep?
Eline Schermer en Elise van Noort

Contactgegevens?
Klik hier om om Eline en Elise te mailen.
Facebook: MamaSamen Nehemia

Tijd en locatie?
Elke eerste dinsdag van de maand, inloop vanaf 9:15 uur. Lokalen van de 1- en 2-jarigen in Nehemia.

Naam lifegroup?
Man-Up! Mannengroepen

Voor wie is de lifegroup?
Voor alle mannen (ook niet-leden zijn van harte welkom!)

Doel lifegroup?
Het delen van harten, het delen van zaken die lastig zijn en waar je mee kan worstelen, het voor elkaar op de bres staan, het helpen van elkaar en het delen in elkaars vreugde, zijn belangrijke kenmerken van onze mannengroepen.

Contactpersonen van de groep?
Ard Visser, Jaap van Namen, Raymond van Gemerden en Sietse Dekker

Contactgegevens?
Klik hier om een mailtje te sturen naar Man-Up!

Tijd en locatie?
Inloopgroep: Iedere eerste woensdag van de maand van 20.00 -22.00 uur bij Martin Wervenbosch in H.I. Ambacht. Graag van te voren aanmelden via manup@nehemia.nl

Korte beschrijving van de groep?
Om te onderzoeken of een mannengroep bij je past en om je commitment te laten zien wordt er eerst 3 keer op woensdagavond bij elkaar gekomen in een zogenaamde inloopgroep. Uit deze groep ontstaan vervolgens mannengroepen die zelfstandig verder gaan en dan 1 of 2 keer per maand bij elkaar komen. Vaak is dit bij mensen thuis, maar hier wordt door de groep zelf invulling aan gegeven.

Naam lifegroup?
Seniorenontmoeting

Doel lifegroup?
Aandacht voor en omzien naar senioren en met elkaar onderling contacten opbouwen.

Voor wie is de lifegroup?
Voor gemeenteleden die 70 jaar en ouder zijn en lid zijn van Nehemia

Contactpersonen van de groep?
Anneke Ruitenberg & Janneke Verdoorn

Contactgegevens?
Klik hier om Janneke te mailen

Tijd en locatie?
Een keer in de zes weken op donderdag van 10.00 tot 14.00 uur in het Huis der Helden in Nehemia.

Naam lifegroup?
Kingdom business

Doel lifegroup?
“Zoek eerst het Koninkrijk van God en alle het andere zal je gegeven worden” is de rode draad van deze lifegroup. Sleutelwoorden hierbij zijn: Uitdagen, onderwijzen, praktisch toepassen, bemoedigen, leren van elkaar, ervaringen uitwisselen en alles toetsen

Voor wie is de lifegroup?
Voor ondernemers die hun bedrijf/beroep willen inzetten voor de bouw van Gods Koninkrijk en zich voor een jaar willen committeren om de avonden trouw bij te wonen.

Contactpersonen van de groep?
Laurens Zwaan en Gert-Jan de Groot

Contactgegevens?
Klik hier om Laurens en Gert-Jan te mailen.

Tijd en locatie?
De locatie is wisselend bij een van de deelnemers op bedrijf dan wel thuis. Medio 2018 starten we bij voldoende belangstelling een nieuwe groep.

Korte beschrijving van de groep?
Elke bijeenkomst wordt er een principe behandeld uit het boek “Gods economie” van Michiel Koelewijn.

 

Wil je zien welke lifegroups er per locatie zijn? Bekijk hieronder de complete lijst.