Oudsten

Richard & Ankje Wilbrink

Richard en Ankje Wilbrink

Richard en Ankje Wilbrink zijn verantwoordelijk voor het kringenwerk, het pastoraat en het kinderwerk ‘JesusKids’ binnen Nehemia Ministries. Zij hebben het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Daarbij hebben zij een specifiek verlangen voor gezonde gezinnen; waarbij de ouders stralende huwelijken hebben en de kinderen al vanaf jonge leeftijd met Jezus leven en vanuit de kracht van de heilige Geest meedoen. Richard is tevens actief als schoolleider en leraar van de School for Harvest and Ministry (Bijbelschool). Richard en Ankje hebben samen drie kinderen en wonen in Dordrecht. Richard is fulltime in dienst bij Nehemia en Ankje is parttime docent op een basisschool.

Dick-Tea-van-Stenis

Dick en Tea van Steenis

Dick en Tea van Steenis hebben jarenlange ervaring als voorgangersechtpaar (o.a. in Rotterdam en Boskoop). Ze hebben een warm hart voor mensen en dit komt onder andere tot uiting in het onderwijs dat zij geven. Beiden zijn actief op de Bijbelschool ‘School for Harvest and Ministry als mentor en leraar. Ook spreekt Dick veel in het land. Vanuit zijn wijsheid en ervaring adviseert hij regelmatig andere gemeenten. Dick en Tea wonen in Zwijndrecht.

Marc & Cherrelle de Haan

Marc en Cherrelle de Haan

Marc en Cherrelle de Haan zijn verantwoordelijk voor het jongerenwerk ‘Nehemia Youth’. Samen met tientallen jonge en gemotiveerde vrijwilligers zijn zij gepassioneerd een nieuwe generatie Jezus-volgers op te wekken. Een generatie die niet op aarde wandelt om deze wereld te overleven, maar om deze wereld te veranderen. Een generatie die houdt van Jezus, mensen en de lokale kerk. Marc en Cherrelle hebben een hart voor ongelovigen en onkerkelijken jongeren. Marc werkt één dag in de week in Nehemia en verder als accountmanager bij een verkooporganisatie. Cherrelle is drie dagen in dienst bij Nehemia en is onder andere verantwoordelijk voor de PR- en Communicatie. Marc en Cherrelle zijn in 2011 getrouwd, ouders van een zoontje en wonen in het centrum van Rotterdam.

Maarten en Daphne Zwaan

Maarten en Daphne Zwaan zijn beiden opgegroeid in Nehemia en ervaren deze gemeente als hun geestelijke thuishaven. Het is hun verlangen om mee te bouwen aan het werk dat God wil doen door Zijn kerk heen en daar zetten ze zich met passie voor in. Zij verlangen ernaar dat mensen God ontmoeten en in Hem hun bestemming vinden.
Daphne is werkzaam als schoolmaatschappelijk werker en Maarten is werkzaam binnen Nehemia. Naast zijn functie als oudste is hij verantwoordelijk voor de financiën en geeft hij les op de Bijbelschool. Ze wonen met hun twee kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht.